کیس

در انتخاب کیس کامپیوتر تنها ظاهر و زیبایی آن اهمیت ندارد بلکه حتی امکانات آن نیاز می تواند بسیار مفید باشد.

یکی از کاربردی ترین این امکانات پنل جلویی Case است که بسته به داشتن نوع و تعداد درگاههای ورودی چون USB و Audio می تواند مفید باشد.

از دیگر امکانات کیس می توان به جایگاههای تعبیه شده برای نصب فن و خنک نگه داشتن قطعات PC اشاره کرد.