سوییچ شبکه

انواع سوییچ شبکه بمنظور اتصال شمار زیادی کامپیوتر و سرور به یکدیگر و به شبکه شما و نیز سوییچ های تبدیل

سوییچ دستگاهی است برای افزایش سرعت و کارکرد یک شبکه بزرگ مانند دیتا سنتر ها که از تعداد زیادی کامپیوتر و سرور تشکیل شده که نیازمند ارتباط با یکدیگر و شبکه می باشند.

سوییچ ها در انواع قابل مدیریت (managed) و غیر قابل مدیریت (unmanaged) موجود اند که نوع managed دارای امکان تعریف آدرسهای MAC و اعمال تنظیمات بیشتر توسط اپراتور می باشد.

انواع سوییچها با تعداد پورتهای مختلف بمنظور اتصال سرورها و کامپیوترها موجود می باشند که علاوه بر آن، امکاناتی چون قابلیت مدیریت و اعمال تنظیمات و نیز توانایی بیشتر در پردازش و افزایش سرعت شبکه در بین آنها متفاوت است. برای مثال سوییچ های دارای پورت های Gigabit از سرعت انتقال داده بیشتری برخوردارند.