رم کامپیوتر

رم کامپیوتر

انواع رم کامپیوتر در ظرفیتها و درگاههای مختلف بمنظور ارتقا و جایگزینی که تاثیر بسزایی در سرعت و عملکرد دستگاه بخصوص انواع دارای ظرفیتهای کم دارد.

وظیفه این قطعه ذخیره کردن اطلاعات در حال استفاده در دستگاه شماست، یعنی هر نرم افزار یا سرویسی که در سیستم شما باز و در حال فعالیت یا آماده به آن است، باید در رم ذخیره شود. عملکرد آن تقریبا مشابه هارد دستگاه شماست با این تفاوت که اطلاعات در هارد شما ذخیره هستند و هنگام استفاده و فراخوان شدن، این اطلاعات به رم انتقال داده می شوند تا CPU (پردازنده) و دیگر قطعات پردازشی چون کارت گرافیک بتوانند آنها را بکار گیرند چراکه پردازش مستقیم اطلاعات از روی هارد ممکن نیست و درواقع رم به عنوان واسطه برای این منظور عمل می کند.