1 هفته تضمین سلامت و کارکرد فلش سیستم (نو و آکبند)