فرم ثبت شکایت

  • سطر جدید

  • لطفا شکایت خود را تشریح کرده و در انتها گزینه ارسال را بزنید. همچنین در صورت نیاز عکس یا ویدیو از مدارک لازم و درخواست شده تهیه و از گزینه بارگذاری فایل ارسال بفرمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png, mp4, mov.