فرم ثبت شکایت

  • سطر جدید

  • لطفا شکایت خود را تشریح کرده و در انتها گزینه ارسال را بزنید. همچنین در صورت نیاز عکس یا ویدیو از مدارک لازم و درخواست شده تهیه و از گزینه بارگذاری فایل ارسال بفرمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: jpg, png, mp4, mov, Max. file size: 50 MB, Max. files: 2.